Återbud

Vi vill påminna dig att lämna återbud senast 24 h innan besöket. Uteblir du ditt läkarbesök eller lämnar sent återbud debiteras du med 400 kronor. Gäller från och med 1 september 2020.