Fertilitetsutredning

Om du och din partner har försökt bli gravida i minst ett år kan ni genomgå en fertilitetsutredning hos oss då det finns hjälp att få. Utredningen är främst individuell och inleds först med ett personligt möte med gynekologen där man gör en ultraljudsundersökning och provtagning vid behov. Vilken behandlingsform som är mest lämplig anpassas just efter dig och dina behov.


Sedan 2020 har vi inlett ett samarbete med Livio Fertilitetscentrum Falun. Hit hänvisar vi dig som är intresserade av olika IVF-behandlingar.