Utebliven menstruation

Många kvinnor idag upplever stress och oro när menstruationen uteblir. Vi hjälper dig med att sätta igång din menstruation vid rätt förutsättning. De allra vanligaste orsakerna för utebliven menstruation är: 


- Graviditet 
- Mycket stress i det vardagliga livet 
- Viktuppgång alternativ viktnedgång 
- Hormonell obalans 
- Miljöombyte, till exempel förändrad livssituation