Integritetspolicy


För oss är det viktigt och självklart att vi skyddar din integritet. Vår integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra kunders personuppgifter.
Vår integritetspolicy gäller när vi behandlar personlig information som samlats in från vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.
Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter
Den personliga informationen du tillhandahåller via vår webbplats är information som du aktivt ger oss. Det kan handlar om uppgifter som du skickar till oss via vårt kontaktformulär, och då fyller i ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer eller liknande uppgifter.

Webbaktivitet
Vi samlar själva in uppgifter om hur du som besökare använder webbplatsen, och i samband med det sparas din IP-adress, din ungefärliga position, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Syfte med behandling av personuppgifter
Den information du själv lämnar till oss eller som vi samlar in kan användas för att:
Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i t.ex. kontaktformulär)
Förbättra vår hemsida.
Förbättra vår service.
Information och marknadsföring kring våra tjänster.

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.
Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att ge en personlig användarupplevelse.

Mottagare av personuppgifterna
Vi använder bara din personliga information i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar å våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att driva och förbättra vår verksamhet. I övrigt gäller att vi inte säljer, handlar med, eller på annat sätt överför, personligt identifierbar information till utomstående parter.
Informationsskydd

Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av kryptering på vår hemsida. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö hos en betrodd partner.

Användning av cookies
Cookies är vanligt förekommande och finns på många olika hemsidor. På vår webbplats används cookies för inloggning, statistik och anpassning av innehållet efter besökarens önskemål och val. De kan även användas för att rikta mer relevant marknadsföring mot våra potentiella och befintliga kunder.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen. Genom att använda någon av våra tjänster godkänner du detta.
Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Cookies används även för att få en mer tillförlitlig statistik av besökarflöden på vår sida vilket hjälper oss att bibehålla och förbättra den service vi erbjuder. Vår webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Denna tjänst använder sig av cookies, men samlar ingen personligt identifierbar information (IP-adresser maskeras vid insamlingen).

Hur länge behåller vi din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Information kring hur länge vi behandlar dina personuppgifter kommer att ges till dig när vi samlar in dem och erhåller ditt samtycke.

Dina personliga rättigheter
Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss. Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

Du har också rätten att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till oss så ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifterna samt enbart behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.
Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Hur kontaktar ni oss?.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2018-05-26