Blödningsrubbningar

Det finns olika typer av blödningsrubbningar och har många orsaker till varför de uppkommer. Symptom kan till exempel inkludera utebliven menstruation alternativt att menstruationen är ovanligt långvarigt med riklig blödning.