Myom

Myom kan vara antingen en eller flera muskelknutor som finns inuti eller utanpå livmodern. Individuella behandlingar kan bli aktuellt om myomen växer snabbt eller ger dig mycket besvär. Vanliga symptom är:


- Kraftiga värkar under menstruation

- Rikliga blödningar

- Tyngdkänsla i underlivet


Vi behandlar myom med bland annat läkemedel som minskar menstruationen, de kraftiga värkarna eller själva myomet. I vissa allvarliga fall kan det vara nödvändigt att operera bort hela livmodern.